HOËRSKOOL LAINGSBURG/ High School Laingsburg

 

 

  • Grade 8 - Grade 12
  • Principal: Mr Colin Pedro
  • Telephone Number: 023 551 1029

 

 

Acacia Primary School

  • Grade R. – Grade 7
  • Principal: Mr Reynier Van Der Westhuizen
  •  Vice Principal: Mr Kennith Smith
  • Telephone Number: 023 551 1029

Buffels Rivier Privaat Primêr

Graad R – Graad 7

Vakke aangebied: Soos bepaal deur die Departement van Onderwys en die WKOD.

Skoolkwartale en openbare vakansiedae: Soos in openbare skole.

Skoolure: Somer: 07:30 - 13:30

  Winter: 08:00 – 14:00

Skoolhoof: Anna Montgomery

WKOD-registrasienommer: 13/3/1/311

Posadres: Posbus 87, Laingsburg, 6900

Epos:  buffelsrivierskool@gmail.com

Tel/Faks: 023-5511337

Sel:  082 7886513

 
 


Keep in touch