Buffelsrivier Privaat Primêre Skool

Graad R – Graad 7

Vakke aangebied: Soos bepaal deur die Departement van Onderwys en die WKOD.

Skoolkwartale en openbare vakansiedae: Soos in openbare skole.

Skoolure: Somer: 07:30 – 13:30

Winter: 08:00 – 14:00

Skoolhoof: Anna Montgomery

WKOD-registrasienommer: 13/3/1/311

Posadres: Posbus 87, Laingsburg, 6900

Epos:  buffelsrivierskool@gmail.com

Tel/Faks: 023 551 1337

Sel:  082 788 6513

Acacia Primary

Grade R – Grade 7

Principal: Mr Reynier Van Der Westhuizen

Vice Principal: Mr Kennith Smith

Telephone Number: 023 551 1029

Laingsburg High School

Grade 8 – Grade 12

Principal: Mr Colin Pedro

Telephone Number: 023 551 1029